За нас

Народно читалище “Просвета 1909г.”

Народно читалище “Просвета 1909г.” е традиционно, самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение в село Белозем, което изпълнява държавни културно-просветни задачи.

Нашата цел е да задоволяваме потребностите на населението свързани с:

 • Развитие и обогатяване на културния живот;
 • Запазване на обичаите и традициите на населението;
 • Разширяване на знанието на хората и приобщаването им, към ценностите и постижението на Наука,ценност и култура;
 • Възпитание в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост;
 • Развитие на културно-информационни дейности;
 • Предоставяне на информационни услуги на населението.


За постигане на тази цел читалището извършва основни дейности като:

 • Поддържа общодостъпна библиотека с читалня;
 • Подпомага любителското художествено творчество на колективи и изпълнители, съобразно условията и възможността на читалището;
 • Организира школи,кръжоци,курсове,клубове по интереси, видеопоказ, празненства, концерти, чествания, конкурси и др.


Самодейността в културната институция, наброява над 150 бр. самодейци, включващи:

 • МПГ „Иван Михов” с р-л Ирена Неделчева
 • ЖПГ „Сребра” с р-л Ирена Неделчева
 • ДПГ „Геренчета” с р-л Ирена Неделчева
 • Школа по музика, солфеж, пиано и народно пеене с р-л Стойка Запрянова
 • Гайдарски състав „Войводите” с р-л Атанас Младенов
 • ТШ „Тодорови” с р-ли Станислава и Генчо Тодорови