Европейски села на белия щъркел

Чешиново-Облешево (Češinovo-Obleševo), Северна Македония (2013)

Чешиново-Облешево (Češinovo-Obleševo), Северна Македония (2013)

Разположено в долината на р. Брегалница селото е заобиколено от обширни оризища, които осигуряват основния поминък на местните хора. Селото може да се похвали с най-голямото щъркелово гнездо в страната и стабилна популация, намираща изобилна храна в оризищата наоколо.