Европейски села на белия щъркел

Тараш (Taraš), Сърбия (2015)

Тараш (Taraš), Сърбия (2015)

Тараш се намира в плодородните заливни низини на река Тиса, на около 40 км северно от вливането и в Дунав. Щъркелите се хранят във влажните ливади, езера, пасища и малки ниви около селото. В непосредствена близост до Тараш има две защитени влажни зони със статут на специален природен резерват: Окани Бара и Ритови Донег Потисия.