Проекти

„Създаване на информационен център за белия щъркел и местообитанията му в европейското село на белия щъркел в България – Белозем“

Проектът има за цел създаване на специализиран информационен център - Белозем „Европейско село на белия щъркел“. Информационния център ще се използва като основен център за всички посетители, идващи или спиращи в Белозем. Акцентът ще бъде не само върху белия щъркел, но и върху инициативата на европейските селища щъркели и тяхната мрежа, като по този начин ще допринесе и за популяризирането им. Същото така ще повишава капацитета на местните структури за развитие на екотуризма. Проекта се финансира от германската фондация EuroNatur.