Новини

Станка Александрова - "ВСЯКО УТРО Е РАЗЛИЧНО"

Станка Александрова - "ВСЯКО УТРО Е РАЗЛИЧНО"

Фев. 25, 2021
По правило изборът на заглавие на изложба или каква да е форма в изкуството дава идея за синтез на художественото посягане или личностната характеристика на автора. В случаят дебютната изложба на Станка Александрова "Всяко утро е различно" преповтаря впечатленията от развитието и със своята последователност в "автор". Автор, който умее да открие във всеки случаен поглед чар и "утро" ( метафората от заглавието), да развие художествената интерпретация в спомен. Тонално живописният маниер на Станка е разположен в преходния регистър, където се роят впечатления, настроения, дисонансни акордации, без които основите тоника, доминанта не могат да мръднат от корените си. Интровертно концентриран, естет и поет на тишината и паузата, Станка Александрова съвсем органично заема своето място в добрата традиция на белоземските художници, а и в голямото семейство на пловдивските художници.