Новини

***

Село Белозем бе домакин на Национална среща на щъркеловите селища в България

Окт. 09, 2020
За участие в събитието бяха поканени представители на различни селища от страната, които са известни с висока численост на гнездящи щъркели в тях.

На 5-ти и 6-ти октомври 2020 г. Народно Читалище "Просвета 1909" в с. Белозем организира и проведе Национална среща на щъркеловите селища в България. Целта бе да се представи опита на с. Белозем в работата за опазване на щъркелите, популяризиране на инициативата „Европейско село на белия щъркел”, възможностите за развитите на алтернативен туризъм свързан с щъркелите и биоразнообразието, обмяна на опит и знания между участниците, и създаване на контакти и сътрудничество между отделните селища.
В срещата участваха представители на кметства и читалища от различни селища в България, студенти и преподаватели от Аграрния университет в Пловдив. Събитието бе официално открито от зам. кмета на Община Раковски - г-н Венцислав Чавдаров и председателя на Общинския съвет – г-н Рангел Матански, в административния обхват, на която община попада село Белозем. С изказвания се включиха г-н Иван Тачев, който е един от инициаторите за включването на Белозем в международна инициатива „Европейско село на белия щъркел”, а по настоящем е и зам. кмет на съседната община Брезово. Приветствия към участниците отправи и г-жа Виолета Петрова от кметство Белозем. Специализирани презентации за щъркелите в Белозем бяха представени от НЧ "Просвета 1909", Зелени Балкани и СОУ „Гео Милев”, на чийто покрив гнездят над 20 двойки щъркели и през лятото едновременно могат да бъдат видени общо над 100 от черно – белите птици. Гостите посетиха и най-големите забележителности в Белозем, свързани с щъркелите – Паркът на белия щъркел и статуята на щъркел, които са уникални за с. Белозем в България, Информационния център и туристически маршрут посветени на щъркелите, както и двора на СОУ „Гео Милев”.

Припомняме, че село Белозем е част от международна инициатива ‚Европейско село на белия щъркел” - www.storkvillages.net, която e основана и се координира от германската Фондация EuroNatur - www.euronatur.org. Тя обединява различни селища от 15 различни страни от Европа в Европейска мрежа на селата на щъркелите. Общото между всички тези селища, е че те осигуряват местообитания за голям брой щъркели, които съжителстват в хармония с местните жители от всички тези страни. Село Белозем е номинирано за българското село, участник в инициативата от Зелени Балкани още през 2005 г.
Националната среща на щъркеловите селища в България се проведе в изпълнение на дейностите по проект „Опазване и популяризиране на щъркелите в Белозем - Европейското село на белия щъркел в България". Проектът е подкрепен от най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, изпълнявана в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

За контакти:
Елена Узунова - НЧ ,,Просвета 1909" с. Белозем,
тел: 0898771097; e-mail: prosveta-1909@abv.bg