Новини

***

Пътеводител "Белозем - Европейско село на белия щъркел в България"

Фев. 03, 2020
Пътеводителят включва подробна информация за Белозем и района, свързана с белия щъркел и неговите местообитания. Описани са ключови места, свързани с опазването на щъркелите, техните местообитания и други културни забележителности в района. Пътеводителят включва туристически маршрути в района на Белозем, както и места за настаняване и хранене, транспорт до Белозем. Не на последно място, в ръководството е предоставена и информация за всяко от европейските села на белия щъркел.


Настоящият пътеводител е разработен по проект „Развитие и прилагане на общ еко туристически продукт в Белозем – Европейско село на белия щъркел в България“ BG-19-486-25 финансиран от германската фондация EuroNatur. Изпълняван от СНЦ „Зелени Балкани“ в партньорство с Народно Читалище „Просвета 1909 г.“

 
Пътеводител 3.04 MB (pdf) Свали