Европейски села на белия щъркел

Порос (Poros), Гърция (2016)

Порос (Poros), Гърция (2016)

Порос е свързано с Белозем чрез р. Марица, която в Гърция се нарича Еврос. Надолу по течението на реката след селото започва и впечатляващата делта на реката, която е обявена за национален парк. Районът на делтата е от изключителна важност за зимуващите и мигриращи птици в Средиземно море.