Новини

***

Откриване на диорама в Информационен център „Белозем - Европейското село на белия щъркел“

Апр. 13, 2021

Зелени Балкани в партньорство с НЧ ,,Просвета 1909“, с. Белозем на 20 април 2021 г. от 11:00 часа организира представянето на диорама, показваща емблематичния за района бял щъркел и характерните за него местообитания, изработена по проект „Подкрепа за развитие на екотуризъм в Белозем“.

Диорамата е част от Информационния Центъра, който е изграден от НЧ ,,Просвета 1909“, с. Белозем в партньорство с Община Раковски, кметство с. Белозем и Зелени Балкани в рамките на международен проект финансиран от германската фондация ЕвроНатур (www.euronatur.org.).

Информационния Център и диорамата ще представят на гостите на Белозем любопитни факти за обичаните птици и инициативата „Европейски села на щъркелите“, обединяваща към момента 15 села от 15 държави. През 2005 г., селото е включено в Мрежата на Европейските села на белия щъркел, от германската фондация ЕвроНатур. От тогава, местните общности в лицето на Кметството, Читалището, Училище ,,Гео Милев“ – Белозем (чийто покрив приютява колония от 20 гнезда на щъркели), както и Зелени Балкани изпълняват природозащитни дейности за опазването на щъркелите и техните местообитания, като редица от тях са първи за страната: маркиране с цветни пръстени и сателитни предаватели, възстановяване на местообитания, почистване и обезопасяване на гнезда и др. През 2015 г. е изготвен ,,Местен План за Действие на Европейско Село на Щъркелите – Белозем“, в който са предвидени редица дейности включително и създаването на Информационен център „Белозем - Европейското село на белия щъркел“. Така, днес една от целите на Плана е постигната и в Информационния център, диорама, експозиция от табла, картини, макети( и други информационни материали, представя на посетителите различни особености за една от най - обичаните птици – белия щъркел и Мрежата на Европейските села на белия щъркел. Центърът ще подпомогне екологичното образование в региона чрез извънкласни дейности.

За контакти:
Градимир Градев- СНЦ "Зелени Балкани" тел: 0885 609 289,
e-mail: ggradev@greenbalkans.org
Елена Узунова - НЧ ,,Просвета 1909" с. Белозем, тел: 0898771097; e-mail: prosveta-1909@abv.bg