Проекти

“Опазване и популяризиране на щъркелите в Белозем - Европейското село на белия щъркел в България”:

Целта на проекта е популяризиране и опазване на щъркелите в Белозем - Европейското село на белия щъркел в България от 2005 г. Предвижда изпълнение на природозащитни дейности - изграждане на изкуствени гнезда, оформяне на дървета в подходящ за гнездене на вида, почистване на местообитанията от найлонови и други опасни за птиците отпадъци; информационни и образователни дейности - изработване на уебсайт, информационни пана за щъркелите и провеждане на Национална среща на селата с висока численост на щъркелите в България. Тези дейности следват Местния План за Действие на Белозем, като селище на щъркелите. Проектът се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.