Новини

*

Обучение за мониторинг на щъркелите в Белозем – Европейско село на щъркелите

Юли 10, 2020
акто ви информирахме по-рано по инициатива на сдружение „Зелени Балкани“ в партньорство с БДЗП към мобилното приложение SmartBirdsPro беше създаден специален проект „Щъркели в Белозем“. Вчера в партньорство с НЧ „Просвета 1909“ в село Белозем беше проведено обучение за местни деца как да ползват разширеното приложение с цел подобряване мониторинга на щъркелите в района. Практическата част беше проведена в района на училището, с помощта на таблет за по-нагледно представяне на работата с електронния полеви дневник SmaprtBirdsPro. Обърнато беше специално внимание как да се ползва създадената към приложението подробна карта, на която са видими съществуващите гнезда на щъркели в селото с техни индивидуални кодове с цел улеснение и подобряване на  мониторинга на белите щъркели в Белозем, като Европейско село на щъркелите. Участниците в обучението получиха грамоти, а най-активните сред тях даже и въведоха свои първи записи в електронната база данни.
Изказваме благодарност на НЧ „Просвета 1909“, с. Белозем за гостоприемството и помощта за привличането на най-малките членове на обществото към каузата на опазване на белите щъркели и природата!

Надяваме се следващото обучение да бъде с ученици от ОУ „Гео Милев“, чийто еко-клуб вече почти 15 години води Дневник на Белия щъркел за колонията гнездяща на покрива!

Проект "Щъркели в Белозем" към мобилното приложение SmartBirdsPro е изготвен в рамките на проект "SmartStorkBelozem - развитие на гражданска наука за щъркелите в Белозем - Европейско село на щъркелите в България", финансиран от фондация EuroNatur, Германия.

За допълнителна информация:
Димитър Попов
тел: 0885 108712;
e-mail: dpopov@greenbalkans.org