Новини

А

"НИЕ УЧИМ С ИНТЕРЕС"

Март 10, 2021
На 1.03.2021 г. в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем стартира реализирането на проект „Ние учим с интерес“, който има за цел: Повишаване на интереса и мотивацията у учениците от прогимназиален етап и придобиване на умения за самостоятелно учене с цел по-добра бъдеща реализация. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Софийска платформа“, MitOst e.V. и Stiftung Mercator като част от програмата „Европа като общност на гражданите“. Партньори в проекта са ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, Община Раковски и „ФЕРМА АНГЕЛОВИ“. Дейностите по реализиране на проекта са свързани с изграждане на макетна карта на България, където учениците ще могат да провеждат интердисциплинарни уроци по различни предмети. На този етап от реализирането на проекта са изготвени рекламни брошури и е изработена рекламна табела, очертано е мястото, където ще бъде изградена макетната карта на България. Проектът е популяризиран в медиите, на сайта на Община Раковски, на сайта на ОУ „Гео Милев“ и на фейсбук страницата на училището.