Европейски села на белия щъркел

Нагибайом (Nagybajom), Унгария (1996)

Нагибайом (Nagybajom), Унгария (1996)

Нагибайом е разположено в съседство със защитена местност „Боронка” - 8000 ха добре поддържани гори, рибарници и пасища. Наблизо е и национален парк „Дунав – Драва”, съхраняващ богато разнообразие от крайречни местообитания и видове. Селото има богат културен живот, който включва и атрактивни мероприятия посветени на щъркела.