Новини

*

Мобилното приложение SmartBirdsPro със специален модул за Белозем – Европейско село на щъркелите

Юли 08, 2020
Използването на специализирани приложения за провеждане на мониторинг на биоразнообразието и развитие на гражданска наука е модерен подход, който набира популярност. Едно такова приложение е SmartBirdsPro, разработено от БДЗП, което представлява електронен полеви дневник за бързо и лесно записване на наблюдения на видове птици, земноводни, влечуги и бозайници в България. През изминалите месеци по инициатива на Зелени Балкани в партньорство с БДЗП към форма „Бял щъркел“ на приложението беше създаден проект „Белозем“, в който са видими съществуващите гнезда на щъркели в селото с техни индивидуални кодове. Подробната карта на района и гнездата цели да улесни и подобри  мониторинга на белите щъркели в Белозем, като Европейско село на щъркелите.

Проект "Щъркели в Белозем" към мобилното приложение SmartBirdsPro е изготвен в рамките на проект "SmartStorkBelozem - развитие на гражданска наука за щъркелите в Белозем - Европейско село на щъркелите в България", финансиран от фондация EuroNatur, Германия.

За допълнителна информация:
Димитър Попов
тел: 0885 108712;
e-mail: dpopov@greenbalkans.org