Европейски села на белия щъркел

Мала и Велика Полана (Mala and Velika Polana), Словения (1999)

Мала и Велика Полана (Mala and Velika Polana), Словения (1999)

Тази част на Словения се слави с богатото си биоразнообразие, добре запазени природни територии и влажни зони край р. Мура. Близо до селото се намира гората „Полански лог“ - най-големият комплекс от черна елша в Европа, който предлага подслон на много застрашени растителни и животински видове. Местният фестивал се провежда всяка година в началото на август.