Информационен център

Информационен центъра "Белозем - Европейско село на Белия щъркел в България" е изграден от Читалище ,,Просвета 1909“, кметство с. Белозем и Община Раковски, с подкрепата на Зелени Балкани. Инциативата част от международен проект финансиран от германската фондация ЕвроНатур (www.euronatur.org). Общински съвет град Раковски, предостави на Читалището помещение което да се използва за целите на Информационния Център.
Информационния Център представя на гостите на Белозем любопитни факти за обичаните птици и инициативата „Европейски села на щъркелите“, обединяваща към момента 15 села от 15 държави. В Информационния център са експонирани, експозиция от табла, картини, макети и други информационни материали, които представят на посетителите различни особености за белия щъркел и Мрежата на Европейските села на белия щъркел.