Новини

“Животът на един щъркел“ - Белозем обяви тазгодишния Международен конкурс за рисунки

За поредна година Основно училище „Гео Милев“ в Белозем даде старт на конкурса за рисунка на тема „Животът на един щъркел“.
Организатори са Община Раковски, Католическа църква „Свети Франциск от Асизи“ в европейското село на Белия щъркел, Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“.

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Състезанието открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство.

Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст от училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др.
Всеки автор може да участва с една рисунка във формат 35/50. Няма ограничения за използваните техники. Рисунките, участвали в конкурса, не подлежат на връщане на авторите.

На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация: трите имена на детето/ученика; възраст; адрес, телефон на учебното заведение/школа, клуб или на ученика; име на преподавателя; е-mail за кореспонденция.
Класирането ще се извърши в три възрастови групи:
Първа възрастова група – от 5 до 9 години
Втора възрастова група – от 10 до 14 години
Трета възрастова група – от 15 до 18 години
Крайният срок за изпращане на творбите е 24 април 2021 г.

Три големи награди ще има в трите възрастови групи, както и за второ и трето място. Победителите ще участват в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в Белозем, който традиционно се провежда през май всяка година.
Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала.
Ще има специални награди, осигурени от ОУ „Гео Милев” с. Белозем, Община Раковски, Католическа църква „Свети Франциск от Асизи” и Федерация на природозащитни сдружения „Зелени Балкани“.
Отчитането на конкурса ще бъде оповестено през май 2021 г. по време на фестивала на Белия щъркел и в сайта на ОУ „Гео Милев“.
Всеки участник трябва да попълни и изпрати следните материали:
Апликационна форма (word) – попълнена в Times New Roman – 12.
Декларация за съгласие на родителите (pdf.) – да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения мейл адрес;
Апликационната форма и декларацията за съгласие на родителите се изпраща на мейл адрес: soubelozem@abv.bg
Оригиналните рисунки се изпращат по пощата на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив, ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”.
Изпращат се и снимки на участниците, необходими за представянето на сайта и страницата на училището (jpg. или png.)
За контакт и повече информация:
Диана Генова, тел.: 0894 67 48 06, e-mail: soubelozem@abv.bg

Необходимите документи може да изтеглите от http://oubelozem.eu/
РЕГЛАМЕНТ на конкурса „Животът на един щъркел“ 24.62 KB (docx) Свали
Апликационна форма „Животът на един щъркел“ 63.11 KB (docx) Свали
Декларация за съгласие родители 62.23 KB (docx) Свали