Европейски села на белия щъркел

Ескикараагач (Eskikaraağaç), Турция (2011)

Ескикараагач (Eskikaraağaç), Турция (2011)

Селото е разположено на малък полуостров в красивото езеро Улуабат, което е Рамсарско място с разнообразни местообитания – тръстикови масиви, влажни ливади, заливни гори, площи с водни лилии. От години в района на езерото и околните села се изпълняват много дейности за опазване на щъркелите, включително изолиране на електропреносната мрежа и обезопасяване на гнезда. Ескикараагач има свой посетителски център и организира фестивал на щъркела през май.