Новини

***

Видеонаблюдение улови специален момент от живота на щъркелите в Белозем – излюпването на първите малки щъркелчета за тази година

Май 11, 2020

В с. Белозем, българският представител в Европейската мрежа на селата на щъркелите, се полагат специални грижи за пернатите любимци на хората.

Проект "Опазване и популяризиране на щъркелите в Белозем - Европейското село на белия щъркел в България", се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. Благодарение на това, читалище "Просвета 1909" в с. Белозем изгради модерна система за видеонаблюдение на две щъркелови гнезда, разположени на покрива на Читалището.
 

Пред местната общественост и екипа на “Зелени Балкани”, се разкри изключително рядка гледка, тъй като имаме възможност да анализираме видеонаблюдението. На 8-ми май видяхме 4 малки щъркелчета в едно от гнездата на покрива на Читалището. Записите от камерите показват, че на 7-ми май родителите все още мътят яйцата си, и с камерите може точно да се установи момента на излюпването.

За съжаление, от 5-те яйца, които бяха снесли щъркелите в това гнездо, само 4 успяха да се излюпят успешно, но това е често срещано при едрите птици, живеещи на свобода.

Посредством модерните технологии става възможно и проследяването на историята на птиците и гнездата, които обитават. Двойката щъркели зае гнездото си на 29-ти март. На 30-ти вече е регистрирано и първото яйце, а на 2-ри април в същото гнездо родители мътиха яйцата си в късния сняг, който наваля в Белозем тази година. А за да е историята още по – пъстра, камерите заснеха и пръстен, поставен на крака на една от птиците.

Справката показва, че специализираният пръстен е поставен на тази птица през 2012 година  от Зелени Балкани , когато тя е била малко щъркелче, излюпено на покрива на училище ,,Гео Милев“ в Белозем, където гнездят около 20 двойки щъркели. По-късно през 2015 същата  птица е наблюдавана в околностите на училището.

За контакти:
Елена Узунова - НЧ ,,Просвета 1909" с. Белозем,
тел: 0898771097; e-mail: prosveta-1909@abv.bg