Европейски села на белия щъркел

Бужица (Buzica), Словакия (2014)

Бужица (Buzica), Словакия (2014)

Разположените в непосредствена близост долини на реките Черехат и Каняпта предоставят идеални условия за живот на местните щъркели. В двора на местното училище е изградено малко езерце, което щъркелите често посещават. В селото се осъществява активна програма за екологично образование включително опръстеняване с цветни пръстени, фестивал през юни и изпращане на отлитащите щъркели през август.