Европейски села на белия щъркел

Андрид (Andrid), Румъния (1998)

Андрид (Andrid), Румъния (1998)

Общността на Андрид се състои от 3 села с общо около 2700 жители. Тук щъркелите гнездят основно върху електрически стълбове. Пейзажът е равнинен и се определя от реки, влажни ливади, пасища и земеделски земи.