Европейски села на белия щъркел

Алтрой (Аltreu), Швейцаря (2008)

Алтрой (Аltreu), Швейцаря (2008)

Алтрой се намира в кантона Солотурн. Днес в Алтрой има 23 гнездящи двойки след огромни, дългогодишни усилия за връщането на белия щъркел да гнезди в Швейцария. Успешното завръщане на вида се дължи основно на възстановяването в защитена местност „Вити“ на местообитания с богато биоразнообразие, в които щъркелите намират своята естествена храна. В селото има специализиран инфоцентър, представящ успешната програма за връщането на щъркелите като гнездящ вид в страната.