Новини

***

КОНКУРС „ЖИВОТЪТ НА ЕДИН ЩЪРКЕЛ“

Яну. 25, 2024

За  седма поредна година ОУ „Гео Милев“, с. Белозем организира конкурс за рисунка на тема „Животът на един щъркел“.

ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, Община Раковски, кметство Белозем, читалище „Просвета – 1909“, Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“

 

ОБЯВЯВАТ

 

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

на тема  „Животът на един щъркел“

РЕГЛАМЕНТ

I. Цел

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство.

II. Изисквания

Условия за участие:

 1. Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст от училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др.
 2. Рисунките да бъдат по един брой за автор.
 3. Формат 35/50.
 4. Техники – ограничения няма.
 5. На гърба на всяка рисунка да има следната информация:
  • Трите имена на детето/ученика;
  • Възраст;
  • Адрес, телефон на учебното заведение/школа, клуб или на ученика;
  • Име на преподавателя;
  • Телефон за кореспонденция
 6. Класирането ще се извърши в три възрастови групи

Първа възрастова група – от 5 до 9 години

Втора възрастова група – от 10 до 14 години

Трета възрастова група – от 15 до 18 години

 • Рисунките не се връщат.

 

Краен срок за изпращане на творбите: 26 април 2024 г.

 

 

НАГРАДИ:

Три големи награди в трите възрастови групи и награди за второ и трето място в трите групи. Участие на класираните на първо място в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в с. Белозем, който традиционно се провежда през м. май всяка година.

Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала.

Специални награди, осигурени от ОУ „Гео Милев”, с. Белозем, Община Раковски и Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено през м. май 2024 г. по време на фестивала на Белия щъркел в с. Белозем,  в сайта на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем и на Фейсбук страницата на училището.

Всеки участник трябва да попълни и изпрати:

 • Декларация за съгласие на родителите  – да се разпечата и подпише;
 • Декларацията за съгласие на родителите се изпраща по пощата, заедно с рисунката в един общ плик на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив, ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”.

 

За контакт и повече информация:

Мария Благоева - координатор, тел.: 0897478220

 

УСПЕХ!

Декларация за съгласие от родители 20.49 KB (docx) Свали